Informacje dla rodziców dzieci z rocznika 2012 i młodszych trenujących w Uczniowskim Klubie Sportowym „Fair Play” Koziegłowy.
1. Klub działa przy Zespole Szkól w Koziegłowach i obejmuje szkoleniem sportowym członków klubu.
2. Aby zostać członkiem Klubu należy zwrócić się podaniem o przyjęcie( do odbioru u trenera ) i uiścić składkę członkowską na dany rok szkolny. Wysokość składki i nr konta znajdą Państwo na stronie głównej. Decyzję o wstąpieniu do Klubu można podjąć po okresie próbnym trzech tygodni udziału w zajęciach. Jeżeli trudna sytuacja finansowa uniemożliwia wpłacenie składki jest możliwe jej zawieszenie po złożeniu pisemnej prośby w tej kwestii do Zarządu Klubu.
3. Dla dzieci biorących udział w zajęciach potrzebna jest też pisemna zgoda rodzica na udział w treningachn( do odbioru u trenera )
4. Zajęcia prowadzone są przez licencjonowanych trenerów.
5. Odbywają się na boisku Orlik lub w hali sportowej w Koziegłowach w poniedziałki i środy o 18 do 19/15
6. Dzieci na zajęciach obowiązuje strój sportowy .