Koziegłowy, dnia 1 września 2018 r.

INFORMACJA
SEZON 2018/2019

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego Fair-Play Koziegłowy informuje, że w sezonie 2017/2018 obowiązuje roczna składka członkowska w wysokości 200 zł . Składkę prosimy uregulować do 30 września 2017 r.

na następujący rachunek Klubu: ING 12 1050 1168 1000 0023 0217 3972

tytułem: składka członkowska 2018/2019 za /imię i nazwisko rodzica/

W przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją finansową rodziny zawodnika Zarząd Klubu może wyjątkowo zmniejszyć wysokość składki jak i rozłożyć zapłatę składki na raty  .

W razie zamiaru dodatkowego dofinansowania Klubu, o co apelujemy, prosimy w tytule przelewu o wskazanie: „darowizna na rzecz UKS Fair-Play Koziegłowy”.

Osoby, które uiszczą składkę otrzymają imienne Klubowe karty członkowskie na sezon 2018-2019, które uprawniają do:
a) udziału dzieci członków klubu bezpłatnie w treningach, meczach i turniejach pod fachową opieką
b) uczestnictwa w treningach siatkówki (wtorek 18) i piłki nożnej (piątek 19) oraz turniejach sportowych organizowanych przez Klub
c) użytkowania sprzętu sportowego Klubu
d) korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Koziegłowy na warunkach wynikających z umowy zawartej przez Klub z zarządzającymi obiektami pod nadzorem opiekuna prawnego.

Jednocześnie zapraszamy do aktywnego włączenia się w życie Klubu i wspólnego kreowania jego działań dla dobra naszych dzieci i całego lokalnego środowiska.

Zarząd UKS Fair-Play Koziegłowy